Rättslig Meddelande

RÄTTSLIG MEDDELANDE

I enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i lag 34/2002, den 11 juli, rapporteras tjänster av informationssamhället och elektronisk handel (nedan kallad LSSI-CE) uttryckligen, exakt och otvetydigt, både till mottagarna av service och till de behöriga organen av följande aspekter i samband med informationssamhällets tjänsteleverantör:

Företagsnamn: GLOBAL COAST INVESTMENTS SL
Skatte-ID: ES B-54095187
Företagets syfte: Förmedling, försäljning och uthyrning av fastigheter
Registrerad kontor: Avenida de Cervantes nº 78, 03140 Guardamar del Segura (Alicante) SPANIEN
Telefon: 966 284 737
Email: info@esphouses.com
Webbplats: www.esphouses.com