0


Privacy & Data Protection Policy

Detta dokument är en automatisk översättning av originaldokumentet till spanska på https://www.esphouses.es/contacto/proteccion-datos/, som är det giltiga dokumentet för juridiska ändamål.

Ansvarig för behandlingen:
GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL
CIF: B54095187
Avda.Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alicante)
E-post: [email protected]
Telefon: + 34 966 284 737

MÅL

För vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

I GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL, (nedan kallas ESFOUSER) I enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, meddela användare:

Om du är kund hos ESFOUSER behandlar informationen du tillhandahåller oss för att ge dig den begärda tjänsten och göra din fakturering. Uppgifterna kommer att lagras så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls eller under de år som är nödvändiga för att uppfylla lagliga skyldigheter. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part utom i fall där det finns en juridisk skyldighet.

Om du inte är en ESPHOUSES-kund, behandlar vi informationen du ger oss för att skicka information relaterad till våra fastigheter på något sätt (post, e-post eller telefon) och inbjuder dig till evenemang som organiseras av företaget. Uppgifterna kommer att lagras så länge du inte begär att aktiviteten upphör. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part utom i fall där det finns en juridisk skyldighet.

I båda fallen har du rätt att få bekräftelse på om ESPHOUSES behandlar dina personuppgifter, därför har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, korrigera felaktiga uppgifter eller begära att de tas bort när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som De hämtades.

I överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 informerar ESPHOUSES dig att de tillhandahållna uppgifterna och som tar hänsyn till personuppgifter, kommer att införlivas i våra informationssystem för dess hantering.

Användare garanterar och svarar under alla omständigheter sanningen, noggrannheten, giltigheten, äktheten, relevansen och inte överdrivenheten för de tillhandahållna personuppgifterna och åtar sig att hålla dem vederbörligen uppdaterade.

Den ansvariga för behandlingen har antagit de skyddsnivåer för personuppgifter som lagligen krävs och har installerat alla medel och tekniska åtgärder till deras förfogande enligt teknikens tillstånd för att undvika förlust, missbruk, förändring, obehörig åtkomst och stöld av de personuppgifter som tillhandahålls för att säkerställa din integritet och åtar sig att uppfylla tystnadsplikten när det gäller uppgifterna i filen.

I inga fall kommer de att användas för olika ändamål eller överföras till tredje part. ESPHOUSES är tydligt positionerad mot "spam", så du kommer inte i något fall att använda personuppgifter för att skicka oönskad kommersiell kommunikation utan ditt tillstånd.

Kommunikationen som sker via e-post eller på annat elektroniskt sätt kommer att vara nödvändig för att hantera din begäran.

De kommer emellertid att vara de som uttryckligen har godkänts eller godkänts av mottagarna i enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhället och elektroniska handelstjänster, med undantag för vad som anges i artikel 21.2 i samma lag, i den lydelse som ges i den första slutliga bestämmelsen av den nya allmänna telekommunikationslagen.

Användaren har konfidentialitet och tystnadsplikt för alla som behandlar uppgifterna i namnet och på samma vägnar. Trots vad som anges ovan är användaren medveten om möjligheten att säkerheten för kommunikation över nätverket inte är okränkbar.

Tidsfrister eller kriterier för lagring av data:

Vi kommer att förvara dina data i våra informationssystem så länge du inte begär att de tas bort.

LEGITIMATION

Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är ditt uttryckliga medgivande till vår dataskyddspolicy.

Upplysningsskyldighet:

Den begärda informationen är det minsta som krävs för att kunna uppfylla det ovan beskrivna syftet.

Om någon av de obligatoriska uppgifterna inte är klar kommer det att förhindra dig från att slutföra den begärda processen, vilket kommer att förhindra dig från att få tillgång till de produkter och tjänster som erbjuds av ESPHOUSES.

När anses det att jag har auktoriserat ESPHOUSES att behandla mina uppgifter?

Från det ögonblick du skickar oss dina personuppgifter, genom att fylla i de elektroniska formulärerna eller genom att skicka ett e-postmeddelande, godkänner du uttryckligen oss att behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs i början av varje formulär och / eller i detta Dataskyddspolicy.

 RECIPIENTSUppgifterna

Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras ?:

du tillhandahåller på webbplatsen kommer att vara strikt konfidentiella och kommer inte att överföras till tredje part.

 RÄTTIGHETER

Vad är dina rättigheter när du förser oss med dina uppgifter?

Tillträdesrättigheter:

Varje person har rätt att få bekräftelse från ESPHOUSES om personuppgifter om dem behandlas eller inte, och i så fall har de rätten till åtkomst till dem.

Rättigheter till rättelse:

Alla personer har rätt att begära ESFOUSER för att korrigera felaktiga uppgifter som berör dem.

Rättigheter för radering:

Alla personer har rätt att begära ESFOUSER att ta bort personuppgifter som berör dem när informationen bland annat inte längre är nödvändig för de syften som samlades in.

Portabilitetsrättigheter:

Den berörda parten har rätt att lämna personuppgifter direkt från ESPHOUSES till en annan ansvarig när det är tekniskt möjligt.

Rätt till begränsning av behandling:

Under vissa omständigheter kan berörda parter begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter, i vilket fall vi bara kommer att behålla dem för utövande eller försvar av anspråk.

Oppositionsrättigheter:

Den berörda parten har rätt att när som helst, av skäl relaterade till deras särskilda situation, invända mot att personuppgifter om dem är föremål för behandling.

Hur utövar de ovanstående rättigheterna?

Den berörda parten kan utöva sina rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran med hänvisningen "Dataskydd", bifoga en kopia av deras ID eller identifikationsdokument motsvarande:

ESFOUSER till adressen, tidigare detaljerad, till den person som är behandlingsansvarig eller

kontot post som beskrivs ovan i kontaktpersonens avgiftsrätt

Rätt att dra tillbaka det givna medgivandet:

Den berörda parten kan när som helst återkalla det samtycke som givits för behandlingen av sina uppgifter genom att skriva till ESPHOUSES på adressen, tidigare detaljerad om den person som är ansvarig för behandlingen, eller på e-post som tidigare beskrivits i kontaktpersonens chef, med referensen Dataskydd, bifogar en kopia av ditt ID eller motsvarande identifieringsdokument, utan att detta återkallande av samtycke som påverkar behandlingen baserat på samtycket före dess återkallande.

Rätt att klaga till kontrollmyndigheten:

I vilket fall som helst kan den berörda parten, om de förstår att deras rättigheter har kränkts, lämna in en ansökan till den spanska byrån för dataskydd, med adress på Jorge Juan 6, 28001 Madrid street , telefon 901 100 099 och hemsida www.agpd.es

HÄRKOMSTDataKälla

data~~POS=TRUNC:

Alla registrerade behandlas av ESPHOUSES har fritt informerats avi fråga.

ESPHOUSES samlar in användar- eller besökarinformation från elektroniska formulär på denna eller andra webbplatser.

I händelse av att användaren inkluderar, antingen i motsvarande elektronisk form eller genom att skicka ett e-postmeddelande, personuppgifter som hänvisar till andra personer än användaren, måste den senare, innan de inkluderas eller meddelas deras information till ESPHOUSES, informera nämnda personer om innehållet i denna dataskyddspolicy. Användaren garanterar att han har fått förhandsgodkännande från dessa tredje parter för att meddela sina personuppgifter till ESPHOUSES.

Våra fastighetsbyråer i Spanien

 • Fastighetsbyrå i Guardamar del Segura
  Av. Cervantes, 25
  03140 Guardamar del Segura, Alicante
  Tel. +34 966 284 737
 • Fastighetsbyrå i Altea
  C/ Raspall, 2
  03590 Altea, Alicante
  Tel. +34 966 880 608

Begär information

© 2024 Alla rättigheter förbehållna.