Rättsligt meddelande

1. Identifiering av ägaren

I enlighet med lag 34/2002, av den 11 juli 2002, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informeras användaren om att ägaren till webbplatsen www.esphouses.se är företaget GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. och att dess identifieringsuppgifter är följande: 

  • Identitet: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
  • NIF: B54095187
  • Adress: Avda. de Cervantes 25 , 03140 Guardamar del Segura (ALACANT)
  • E-post: [email protected]
  • Registreringsuppgifter: Företaget är registrerat i: Registro Mercantil de Alicante Tomo 3024, folio 114, hoja A-97450, inscripción 1a.

2. Tillgång till webbplatsen

Detta rättsliga meddelande reglerar användarnas tillgång till och användning av webbplatsen och är avsett att offentliggöra enhetens tjänster och möjliggöra allmän tillgång för alla Internetanvändare.

Tillgång till och/eller användning av webbplatsen ger användaren status som användare och godkännande, utan reservationer av något slag, av var och en av dessa allmänna villkor, liksom alla andra specifika villkor som, om tillämpligt, reglerar användningen av portalen eller de tjänster som är kopplade till den.

Användaren måste noggrant läsa det juridiska meddelandet och sekretess- och cookiepolicyn när han/hon avser att använda webbsidan, eftersom GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar eller uppdateringar av innehållet och tjänsterna, av de nuvarande åtkomst- och användningsbestämmelserna och i allmänhet av alla delar av designen och konfigurationen av sin webb. Om du inte accepterar villkoren för åtkomst och användning, vänligen avstå från att använda webbplatsen och dess innehåll. 

3. Användning av webbplatsen

Användaren förbinder sig att med omsorg använda webbplatsen, liksom informationen om dess tjänster och aktiviteter, i full överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser, liksom med allmänt accepterad moral och goda seder och allmän ordning, villkoren för åtkomst och användning och alla andra villkor som fastställts för webbplatsen. 

Användaren förbinder sig vidare att avstå från att använda något av innehållet för olagliga syften eller effekter, som är förbjudna enligt denna text, som skadar tredje parts rättigheter och intressen eller som på något sätt kan skada, göra oanvändbart, överbelasta, försämra eller hindra normal användning av innehållet, andra användare eller någon Internetanvändare (hårdvara och mjukvara).

4. Drift av webbplatsen

Vid överträdelse av villkoren i det juridiska meddelandet, eller sekretesspolicyn och cookies, förbehåller sig GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. rätten att begränsa, avbryta och / eller utesluta åtkomst till sin webbplats och vidta alla tekniska åtgärder som krävs för att respektera. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., kommer att göra sitt bästa för att hålla webbplatsen i gott skick, undvika fel eller reparera dem och hålla innehållet uppdaterat. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., garanterar dock inte tillgängligheten och kontinuiteten i åtkomsten till webbplatsen eller frånvaron av fel i innehållet. 

5. Användarens ansvar

Användaren är ensam ansvarig för den användning som kan göras av all information eller mekanism på webbsidan.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., ansvarar inte för eventuella skador på användarens maskinvara och/eller programvara som uppstår till följd av åtkomst till och användning av webbplatsen. Vi ansvarar inte heller för eventuella skador och/eller förluster som kan orsakas av åtkomst och/eller användning av informationen på webbsidan, och särskilt inte för skador som kan uppstå i datorsystem eller skador som orsakas av virus och/eller datorattacker, krascher, avbrott, frånvaro eller defekter i kommunikationen och/eller Internet. 

Användaren ansvarar för de skador och/eller förluster som GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. kan drabbas av till följd av brott mot någon av de skyldigheter som åligger användaren enligt detta juridiska meddelande, tillämpliga bestämmelser, integritetspolicy och cookies. 

6. Policy för "Länkar" (Länkning och länkad webbplats)

Länkning till webbplats

Tredje part som avser att inkludera en länk till denna webbplats måste följa gällande lagstiftning och får inte vara värd för innehåll som är olämpligt, olagligt, pornografiskt, våldsamt etc.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., ansvarar inte i något fall för innehållet på webbplatsen och främjar, garanterar, övervakar eller rekommenderar inte heller innehållet på denna. 

Om den länkande webbplatsen inte uppfyller någon av de tidigare aspekterna är den skyldig att ta bort länken omedelbart.

Länkad webbplats

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som användaren kan komma åt. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., är dock inte ansvarig för innehållet på dessa länkade webbsidor, men det är användarens ansvar att acceptera och kontrollera åtkomsten varje gång han / hon går in.

Sådana länkar eller omnämnanden har ett syfte som inte innebär stöd, godkännande, kommersialisering eller något förhållande mellan sidan och de personer eller enheter som äger de webbplatser där de finns.

7. Immateriell och industriell äganderätt till innehållet

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., eller dess licensgivare, är innehavare av alla immateriella rättigheter till innehållet på webbplatsen, vilket förstås som alla mönster, databaser, underliggande datorprogram (inklusive källkod), liksom de olika element som utgör webbplatsen (text, grafik, fotografier, videor, färger etc.), struktur, ordning etc. I förhållande till varumärken och handelsnamn ("särskiljande tecken") ägs av GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., eller licensgivare. 

Användarens användning av webbsidan innebär inte överföring av någon immateriell eller industriell äganderätt. Användaren är strängt förbjuden att reproducera, kopiera, distribuera, tillgängliggöra eller på annat sätt offentligt kommunicera, omvandla eller modifiera innehållet eller kännetecknen, såvida inte ägaren av motsvarande rättigheter har gett sitt tillstånd eller detta är tillåtet enligt lag.

8. Annonsering

Annonsering eller sponsrat innehåll kan finnas på Webbplatsen. Annonsörer eller sponsorer är ensamt ansvariga för att säkerställa att det material som lämnas in för inkludering på webben överensstämmer med de lagar som kan vara tillämpliga i varje enskilt fall.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., ansvarar inte för eventuella fel, felaktigheter eller oegentligheter som kan förekomma i annonsinnehåll eller sponsorer.

9. Tillämplig lagstiftning

Det juridiska meddelandet ska styras och tolkas i enlighet med spansk lag.

För att lösa eventuella konflikter som kan uppstå vid åtkomst till webbplatsen ska de relevanta domstolarna vara behöriga i enlighet med konsument- och användarbestämmelser.

10. Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om detta juridiska meddelande, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected].